“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

CCTV खरिद तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना !