“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

२०७६/०७७ को अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा ।