“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

हलुका सवारी चालक करार सेवामा भर्ना सम्बन्धि सूचना ।