“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धि सूचना !