“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सिचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना !