“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सम्पूर्ण नगरवासीमा RDT परिक्षन सम्बन्धी हार्दिक अनुरोध!