“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सडकको क्षेत्राधिकार भित्र जथाभावी सामाग्री नराखी दिन हुन सम्बन्धी सुचना ।