“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

शिक्षा समितिको २०७५/११/६ को निर्णय