“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

विधालय बन्द रहने सम्बन्धि सुचना।