“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

विद्यालय संचालन तथा कक्षा थप सम्बन्धि सूचना