“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

लेखा परीक्षण सम्बन्धि सूचना !