“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

लेखा परीक्षक नियुक्ति सम्बन्धि सूचना ।