“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

मालसामान खरिद तथा जडान सम्बन्धि सूचना ।