“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

भुक्तानी तथा निकासा बन्द हुने सम्बन्धमा ।