“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना