“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बजार र पोखरीको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।