“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)