“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप अभियान संचालन सम्बनधमा ।