“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

गणक र सुपरिवेक्षक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !