“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वनाथ समस्त नगरवासीमे हार्दिक अपिल