“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा १५ शैया अस्पताल निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !