“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

करार सेवामा भर्ना सम्बन्धि सुचना !