“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

कक्षा १२ को जाँच दिन तयार रहेका विद्यार्थीहरु को लागि खोप अभियान।