“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

अन्तिम लेखा परिक्षणको लागि लेखा परिक्षक छनौट सम्बन्धि ७(सात) दिने प्रस्ताव आवहान सम्बन्धि सुचना ।