“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

CCTV खरिद तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना !

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रिकर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि सूचना!

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रिकर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि सूचना!

शिलबन्दि बोलपत्रमा भाग लिनका लागि १५ दिने सूचना !